Reference

ČEZ, a.s.; Jaderná elektrárna Temelín

ČEZ, a.s.; Jaderná elektrárna Temelín

Zakázka: Od roku 2003 – 2012 vytvoření digitalizovaného modelu stavby SW TRACEMAN pro SW trasování a správu kabeláže. Bylo nově vytrasováno přes 6 500 kabelů. Správa byla aplikována na více než 110 objektů ob­sahující 30 tis. kabelových tras a více než 110 tis kabelů o celkové délce 7 699 km. Vytvořená databáze předána společnosti ČEZ, a.s. Termín: 2003 – 2012 Destinace: Česká republika 

Kompletní řízení a ovládání RD Sedlečko

Kompletní řízení a ovládání RD Sedlečko

Dodávka nového řídicího SW pro systém Loxone pro RD Sedlečko. V domě je řízeno vytápění, ohřev RUV, ovládání osvětlení, žaluzií, některých zásuvek, sauny, bazénu atd.

Linka na výrobu komínových vložek – D02 Velké Opatovice

Dodávka strojů a zařízení, rozvaděčů a ovládacího pultu vč. operátorského panelu, řídícího systému TC700 (TECO) vč. programu, odzkoušení a uvedení do provozu. Součástí dodávky je dokumentace strojní i elektro, protokoly o kusových zkouškách strojů a rozvaděčů a revize nové elektroinstalace linky.

Přesuvna pecních vozů – P-D Refractories CZ, a.s.

Výměna stávající přesuvny PV za novou přesuvnu, dodávka nového rozvaděče a řídícího systému Foxtrot (TECO) vč. programu, odzkoušení, uvedení do provozu. Projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení, protokol o kusové zkoušce nového rozvaděče a revize elektroinstalace zařízení.

HW a SW pro lyofilizaci Serail - Erba Lachema s.r.o.

Řídící HW a SW pro lyofilizaci Serail. V průběhu provozu byl nastaven pro zákazníka dálkový přístup na vizualizaci pro kontrolu a informace o aktuálním stavu zařízení. Celý proces lyofilizace je řízen řídícím systémem TC700 (TECO Kolín).

Řízení výroby chlebového kvasu - Mlýn Herold, spol. s r.o.

Dodávka nového rozvaděče vč. řídícího systému Foxtrot (TECO) a řídícího SW pro kvasové výrobní nádoby a zásobníky kvasu vč. přečerpávání kvasu. Projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení, protokol o kusové zkoušce nového rozvaděče a revize elektroinstalace.

Nosný manipulační rám

Oprava nosného manipulačního rámu. Stroj je určen k manipulaci s nosnými rámy ve výrobě pórobetonových zdících materiálů.

Cihelna Klincy, Rusko

Dodávka kabelů, silových a řídicích rozvaděčů se systémem SIMATIC S7-300 (SIEMENS) vč. řídicích SW pro provozní soubory Přípravna, Odležárna a Lisovna. Ovládací pult s dotykovým panelem KTP1000 (SIEMENS), šéfmontáž, odzkoušení a uvedení do provozu.

Řízení vytápění v RD Újezd u Černé Hory

Řízení vytápění v RD Újezd u Černé Hory

Dodávka nového řídicího SW pro PLC Foxtrot s centrálou CP-1000 (TECO). Řízení vytápění a ohřevu TUV v RD přes sběrnici CIB, komunikace s operátorským panelem ID-14 přes sběrnici TCL.

Přesuvna PV v závodě Keravit Ostrava

Dodávka a montáž nové přesuvny pecních vozů v závodě Keravit Ostrava vč. rozvaděče pro řízení přesuvny. Dodávka a montáž nového trolejového vedení AKAPP. Součástí dodávky je dokumentace, protokol o kusové zkoušce rozvaděče a revize elektroinstalace zařízení.

Cihelna Kuzmincy, Ukrajina - ALTA, a.s.

Prováděcí projektová dokumentace části Přípravna a Lisovna, dodávka silových a řídících rozvaděčů se systémem TC700 (TECO) vč. programu, operátorský pult s panelem ID-08 (TECO), šéfmontáž, odzkoušení a uvedení do provozu. Vzdálený přístup k PLC přes internet.

Repase oběhového odřezávače – SEEIF Ceramic, a.s.

Dodávka repasovaného oběhového odřezávače včetně nového rozvaděče a řídícího systému Foxtrot (TECO) vč. programu, odzkoušení a uvedení do provozu. Elektrické řízení rychlosti a digitální zadávání délky řezu. Protokol o kusové zkoušce rozvaděče a revize elektroinstalace zařízení.

Cihelna Bílé Stolby, Ruská Federace - ALTA, a.s.

Prováděcí projektová dokumentace částí Odležárna, Přípravna a Lisovna, dodávka řídících rozvaděčů se systémem SLC 5/03 (Allen-Bradley) vč. programu, dodávka ovládacího pultu s operátorským panelem PanelView 300, šéfmontáž, odzkoušení a uvedení do provozu.

Inovace elektroinstalace dvoukanálové předehřívárny - Ústav využití plynu Brno s.r.o.

Dodávka nového silového a řídícího rozvaděče včetně nového HW a řídícího SW. Pro zobrazování a zadávání parametrů jsou instalovány v ovládacích skříních dva PC s dotykovou obrazovkou. Zařízení je řízeno programovatelným automatem TC700 (TECO Kolín). Projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení, protokol o kusové zkoušce rozvaděče.

Cihelna Gomel - Bělorusko

Prováděcí projektová dokumentace částí Odležárna, Přípravna a Lisovna, dodávka řídících rozvaděčů se systémem NS 905 (Tecomat) vč. programu, dodávka ovládacího pultu, šéfmontáž, odzkoušení a uvedení do provozu.

Kolonové zásobníky

Shromažďování výlisků před sušením- SEEIF Ceramic a.s., Rájec-Jestřebí

Elevátory

Shromažďování a zpětné rozřazování doplňků BSK na podložkách před vytvrzením- linka výroby doplňků BSK- KM Beta a.s., Kyjov

Překlapěč

Balicí linky betonové střešní krytiny - KM Beta a.s., Kyjov

Odřezávače

Lisovny - SEEIF Ceramic a.s., Rájec-Jestřebí >

Násobič

Balicí linky betonové střešní krytiny - KM Beta a.s., Bzenec, Kyjov

Bytové domy v Brně-Černovicích

Instalace nového domovního dorozumívacího audiosystému Tesla v bytových domech v Brně-Černovicích - E. Krásnohorské 24,24a,24b, Kovácká 3a,3b,3c, dokumentace skutečného provedení.

Objekty v areálu v Krkonoších

Prováděcí projektové dokumentace objektů v areálu v Krkonoších – Hotel Friesovy boudy – modernizace, rekonstrukce ubytovacího zařízení Andula, čističky odpadních vod a stanice vleku.

Bytový dům „Lesnická"

Rekonstrukce hotelu na bytový dům s počtem 149 bytových jednotek. Nové rozvody silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, úprava stávajícího hromosvodu.

Brno-Lesná

Výměna hlavního domovního vedení, přívodů do bytů a osvětlení společných prostorů, výměna zvonkového tabla.

Kouzelné Medlánky

Bytový a komerční objekt, Brno – silnoproudá elektroinstalace, hromosvod - Dokumentace pro stavební povolení, Prováděcí projektová dokumentace

Mechanické nůžky - BMP Zemědělské služby s.r.o.

Výměna stávající poškozeného rozvaděče zařízení za nový, výměna části kabeláže po stroji, výměna ovládacích a signalizačních prvků na ovládací skříni zařízení, výměna elektromagnetického ventilu spojky/brzdy, výměna indukčních snímačů základní polohy střihu a zapínání/vypínání střihu/brzdy. Dokumentace skutečného provedení.

Slavnostní osvětlení pomníku

Slavnostní osvětlení pomníku obyvatelům Jehnic padlým v I a II světové válce na nám. 3. května v Brně-Jehnicích. Nasvícení je provedeno zemními svítidly a je napojeno na slavnostní osvětlení na náměstí.
Dodávka projektové dokumentace, koordinace prací a jednání s TSB, a.s., realizace.

Kypřič písku

Stroj je určen pro rozmělňování hrudek směsi formovacího písku na pásovém dopravníku před vstupem do formovací a licí linky slévárny.

Projektová dokumentace elektro Bioptická stanice PDM

Projektová dokumentace silnoproudé elektrotechniky rozvodů v 1.PP a rekunstrukce hlavního rozvaděče NN v pavilonu "L" ve stupni DUR a ZDS - Bioptická stanice PDM pro FN Brno - Dětská nemocnice (pobočka Brno - Černá Pole).

Pila Těšany

Rekonstrukce elektroinstalace čtyř hal v areálu – silnoproudá elektroinstalace - Prováděcí projektová dokumentace

Zetor Tractors a.s.

Rozvody VO v celém areálu, páteřní rozvody nouzového osvětlení v hale, přípojnicové rozvody ke strojům, osvětlení v halách - Prováděcí projektová dokumentace.

FÚ, ÚP Znojmo

Rekonstrukce objektu, silnoproudá elektroinstalace - Dokumentace pro stavební povolení, Prováděcí projektová dokumentace.

ÚSKVBL

Stavba nových částí + rekonstrukce některých částí, hromosvod - Dokumentace pro stavební řízení, Dokumentace pro zadání stavby, Prováděcí projektová dokumentace

RD Troubsko

Stavba nového dvougeneračního domu. Silnoproudá elektroinstalace.

Bytový dům Modřice

Instalace nového systému domovních telefonů ve dvou vchodech sedmipodlažního domu; Slaboproudé rozvody

Expediční linka BSK – KM Beta a.s., Kyjov

Dodávka řídícího systému TC700 (TECO) vč. programu, operátorský panel Uniop (Exif), odzkoušení a uvedení do provozu. Projektová dokumentace a dokumentace skutečného stavu.

Odřezávače

Planžetový odřezávač ucpávkových keramických hmot - SEEIF Ceramic, a.s., Rájec-Jestřebí

Čeřič lisu

Stroj je určen k rozprostírání lisovací směsi v lisovacích formách lisu HORN 1600 při výrobě žáruvzdorných materiálů.