Reference

ČEZ, a.s.; Jaderná elektrárna Temelín

ČEZ, a.s.; Jaderná elektrárna Temelín

Zakázka: Od roku 2003 – 2012 vytvoření digitalizovaného modelu stavby SW TRACEMAN pro SW trasování a správu kabeláže. Bylo nově vytrasováno přes 6 500 kabelů. Správa byla aplikována na více než 110 objektů ob­sahující 30 tis. kabelových tras a více než 110 tis kabelů o celkové délce 7 699 km. Vytvořená databáze předána společnosti ČEZ, a.s. Termín: 2003 – 2012 Destinace: Česká republika 

Kouzelné Medlánky

Bytový a komerční objekt, Brno – silnoproudá elektroinstalace, hromosvod - Dokumentace pro stavební povolení, Prováděcí projektová dokumentace

ÚSKVBL

Stavba nových částí + rekonstrukce některých částí, hromosvod - Dokumentace pro stavební řízení, Dokumentace pro zadání stavby, Prováděcí projektová dokumentace

Pila Těšany

Rekonstrukce elektroinstalace čtyř hal v areálu – silnoproudá elektroinstalace - Prováděcí projektová dokumentace

FÚ, ÚP Znojmo

Rekonstrukce objektu, silnoproudá elektroinstalace - Dokumentace pro stavební povolení, Prováděcí projektová dokumentace.

Zetor Tractors a.s.

Rozvody VO v celém areálu, páteřní rozvody nouzového osvětlení v hale, přípojnicové rozvody ke strojům, osvětlení v halách - Prováděcí projektová dokumentace.

Nosný manipulační rám

Oprava nosného manipulačního rámu. Stroj je určen k manipulaci s nosnými rámy ve výrobě pórobetonových zdících materiálů.

Cihelna Klincy, Rusko

Dodávka kabelů, silových a řídicích rozvaděčů se systémem SIMATIC S7-300 (SIEMENS) vč. řídicích SW pro provozní soubory Přípravna, Odležárna a Lisovna. Ovládací pult s dotykovým panelem KTP1000 (SIEMENS), šéfmontáž, odzkoušení a uvedení do provozu.

Řízení vytápění v RD

Řízení vytápění v RD

Dodávka nového řídicího SW pro PLC Foxtrot s centrálou CP-1000 (TECO). Řízení vytápění a ohřevu TUV v RD přes sběrnici CIB, komunikace s operátorským panelem ID-14 přes sběrnici TCL.

Cihelna Gomel - Bělorusko

Prováděcí projektová dokumentace částí Odležárna, Přípravna a Lisovna, dodávka řídících rozvaděčů se systémem NS 905 (Tecomat) vč. programu, dodávka ovládacího pultu, šéfmontáž, odzkoušení a uvedení do provozu.

Cihelna Bílé Stolby, Ruská Federace - ALTA, a.s.

Prováděcí projektová dokumentace částí Odležárna, Přípravna a Lisovna, dodávka řídících rozvaděčů se systémem SLC 5/03 (Allen-Bradley) vč. programu, dodávka ovládacího pultu s operátorským panelem PanelView 300, šéfmontáž, odzkoušení a uvedení do provozu.

Cihelna Kuzmincy, Ukrajina - ALTA, a.s.

Prováděcí projektová dokumentace části Přípravna a Lisovna, dodávka silových a řídících rozvaděčů se systémem TC700 (TECO) vč. programu, operátorský pult s panelem ID-08 (TECO), šéfmontáž, odzkoušení a uvedení do provozu. Vzdálený přístup k PLC přes internet.

Expediční linka BSK – KM Beta a.s., Kyjov

Dodávka řídícího systému TC700 (TECO) vč. programu, operátorský panel Uniop (Exif), odzkoušení a uvedení do provozu. Projektová dokumentace a dokumentace skutečného stavu.

Kolonové zásobníky

Shromažďování výlisků před sušením- SEEIF Ceramic a.s., Rájec-Jestřebí

Elevátory

Shromažďování a zpětné rozřazování doplňků BSK na podložkách před vytvrzením- linka výroby doplňků BSK- KM Beta a.s., Kyjov

Překlapěč

Balicí linky betonové střešní krytiny - KM Beta a.s., Kyjov

Odřezávače

Lisovny - SEEIF Ceramic a.s., Rájec-Jestřebí >

Násobič

Balicí linky betonové střešní krytiny - KM Beta a.s., Bzenec, Kyjov

Bytový dům „Lesnická"

Rekonstrukce hotelu na bytový dům s počtem 149 bytových jednotek. Nové rozvody silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, úprava stávajícího hromosvodu.

RD Troubsko

Stavba nového dvougeneračního domu. Silnoproudá elektroinstalace.

Bytový dům Modřice

Instalace nového systému domovních telefonů ve dvou vchodech sedmipodlažního domu; Slaboproudé rozvody

Brno-Lesná

Výměna hlavního domovního vedení, přívodů do bytů a osvětlení společných prostorů, výměna zvonkového tabla.

Bytové domy v Brně-Černovicích

Instalace nového domovního dorozumívacího audiosystému Tesla v bytových domech v Brně-Černovicích - E. Krásnohorské 24,24a,24b, Kovácká 3a,3b,3c, dokumentace skutečného provedení.

Mechanické nůžky - BMP Zemědělské služby s.r.o.

Výměna stávající poškozeného rozvaděče zařízení za nový, výměna části kabeláže po stroji, výměna ovládacích a signalizačních prvků na ovládací skříni zařízení, výměna elektromagnetického ventilu spojky/brzdy, výměna indukčních snímačů základní polohy střihu a zapínání/vypínání střihu/brzdy. Dokumentace skutečného provedení.

Slavnostní osvětlení pomníku

Slavnostní osvětlení pomníku obyvatelům Jehnic padlým v I a II světové válce na nám. 3. května v Brně-Jehnicích. Nasvícení je provedeno zemními svítidly a je napojeno na slavnostní osvětlení na náměstí.
Dodávka projektové dokumentace, koordinace prací a jednání s TSB, a.s., realizace.

Kypřič písku

Stroj je určen pro rozmělňování hrudek směsi formovacího písku na pásovém dopravníku před vstupem do formovací a licí linky slévárny.

Projektová dokumentace elektro Bioptická stanice PDM

Projektová dokumentace silnoproudé elektrotechniky rozvodů v 1.PP a rekunstrukce hlavního rozvaděče NN v pavilonu "L" ve stupni DUR a ZDS - Bioptická stanice PDM pro FN Brno - Dětská nemocnice (pobočka Brno - Černá Pole).

Objekty v areálu v Krkonoších

Prováděcí projektové dokumentace objektů v areálu v Krkonoších – Hotel Friesovy boudy – modernizace, rekonstrukce ubytovacího zařízení Andula, čističky odpadních vod a stanice vleku.

Přesuvna PV v závodě Keravit Ostrava

Dodávka a montáž nové přesuvny pecních vozů v závodě Keravit Ostrava vč. rozvaděče pro řízení přesuvny. Dodávka a montáž nového trolejového vedení AKAPP. Součástí dodávky je dokumentace, protokol o kusové zkoušce rozvaděče a revize elektroinstalace zařízení.

Linka na výrobu komínových vložek – D02 Velké Opatovice

Dodávka strojů a zařízení, rozvaděčů a ovládacího pultu vč. operátorského panelu, řídícího systému TC700 (TECO) vč. programu, odzkoušení a uvedení do provozu. Součástí dodávky je dokumentace strojní i elektro, protokoly o kusových zkouškách strojů a rozvaděčů a revize nové elektroinstalace linky.

Přesuvna pecních vozů – P-D Refractories CZ, a.s.

Výměna stávající přesuvny PV za novou přesuvnu, dodávka nového rozvaděče a řídícího systému Foxtrot (TECO) vč. programu, odzkoušení, uvedení do provozu. Projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení, protokol o kusové zkoušce nového rozvaděče a revize elektroinstalace zařízení.

Repase oběhového odřezávače – SEEIF Ceramic, a.s.

Dodávka repasovaného oběhového odřezávače včetně nového rozvaděče a řídícího systému Foxtrot (TECO) vč. programu, odzkoušení a uvedení do provozu. Elektrické řízení rychlosti a digitální zadávání délky řezu. Protokol o kusové zkoušce rozvaděče a revize elektroinstalace zařízení.

HW a SW pro lyofilizaci Serail - Erba Lachema s.r.o.

Řídící HW a SW pro lyofilizaci Serail. V průběhu provozu byl nastaven pro zákazníka dálkový přístup na vizualizaci pro kontrolu a informace o aktuálním stavu zařízení. Celý proces lyofilizace je řízen řídícím systémem TC700 (TECO Kolín).

Řízení výroby chlebového kvasu - Mlýn Herold, spol. s r.o.

Dodávka nového rozvaděče vč. řídícího systému Foxtrot (TECO) a řídícího SW pro kvasové výrobní nádoby a zásobníky kvasu vč. přečerpávání kvasu. Projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení, protokol o kusové zkoušce nového rozvaděče a revize elektroinstalace.

Inovace elektroinstalace dvoukanálové předehřívárny - Ústav využití plynu Brno s.r.o.

Dodávka nového silového a řídícího rozvaděče včetně nového HW a řídícího SW. Pro zobrazování a zadávání parametrů jsou instalovány v ovládacích skříních dva PC s dotykovou obrazovkou. Zařízení je řízeno programovatelným automatem TC700 (TECO Kolín). Projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení, protokol o kusové zkoušce rozvaděče.

Kontrolní zařízení

Rám kontroly obrysu pecních vozů na výstupu z tunelové pece - P-D refractories CZ, a.s., závod 03 Dinaska Svitavy

Odřezávače

Planžetový odřezávač ucpávkových keramických hmot - SEEIF Ceramic, a.s., Rájec-Jestřebí

Čeřič lisu

Stroj je určen k rozprostírání lisovací směsi v lisovacích formách lisu HORN 1600 při výrobě žáruvzdorných materiálů.