Reference

Nosný manipulační rám

Oprava nosného manipulačního rámu. Stroj je určen k manipulaci s nosnými rámy ve výrobě pórobetonových zdících materiálů.

Kolonové zásobníky

Shromažďování výlisků před sušením- SEEIF Ceramic a.s., Rájec-Jestřebí

Elevátory

Shromažďování a zpětné rozřazování doplňků BSK na podložkách před vytvrzením- linka výroby doplňků BSK- KM Beta a.s., Kyjov

Překlapěč

Balicí linky betonové střešní krytiny - KM Beta a.s., Kyjov

Odřezávače

Lisovny - SEEIF Ceramic a.s., Rájec-Jestřebí >

Násobič

Balicí linky betonové střešní krytiny - KM Beta a.s., Bzenec, Kyjov

Kypřič písku

Stroj je určen pro rozmělňování hrudek směsi formovacího písku na pásovém dopravníku před vstupem do formovací a licí linky slévárny.

Odřezávače

Planžetový odřezávač ucpávkových keramických hmot - SEEIF Ceramic, a.s., Rájec-Jestřebí

Čeřič lisu

Stroj je určen k rozprostírání lisovací směsi v lisovacích formách lisu HORN 1600 při výrobě žáruvzdorných materiálů.