Detail reference

Oboustranná přesuvna bez příčného posuvu pecních vozů

Oboustranná přesuvna bez příčného posuvu pecních vozů

  • Doprava pecních vozů 15t pro tunelové pece - SEEIF Ceramic, a.s., závod Keravit Ostrava
  • Doprava pecních vozů 15t pro vozokomorové pece - SEEIF Ceramic, a.s., závod Keravit Ostrav