Detail reference

ČEZ, a.s.; Jaderná elektrárna Temelín

Zakázka: Od roku 2003 – 2012 vytvoření digitalizovaného modelu stavby SW TRACEMAN pro SW trasování a správu kabeláže. Bylo nově vytrasováno přes 6 500 kabelů. Správa byla aplikována na více než 110 objektů ob­sahující 30 tis. kabelových tras a více než 110 tis kabelů o celkové délce 7 699 km. Vytvořená databáze předána společnosti ČEZ, a.s. Termín: 2003 – 2012 Destinace: Česká republika