Reference

Bytové domy v Brně-Černovicích

Instalace nového domovního dorozumívacího audiosystému Tesla v bytových domech v Brně-Černovicích - E. Krásnohorské 24,24a,24b, Kovácká 3a,3b,3c, dokumentace skutečného provedení.

Objekty v areálu v Krkonoších

Prováděcí projektové dokumentace objektů v areálu v Krkonoších – Hotel Friesovy boudy – modernizace, rekonstrukce ubytovacího zařízení Andula, čističky odpadních vod a stanice vleku.

Bytový dům „Lesnická"

Rekonstrukce hotelu na bytový dům s počtem 149 bytových jednotek. Nové rozvody silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, úprava stávajícího hromosvodu.

Brno-Lesná

Výměna hlavního domovního vedení, přívodů do bytů a osvětlení společných prostorů, výměna zvonkového tabla.

Kouzelné Medlánky

Bytový a komerční objekt, Brno – silnoproudá elektroinstalace, hromosvod - Dokumentace pro stavební povolení, Prováděcí projektová dokumentace

Mechanické nůžky - BMP Zemědělské služby s.r.o.

Výměna stávající poškozeného rozvaděče zařízení za nový, výměna části kabeláže po stroji, výměna ovládacích a signalizačních prvků na ovládací skříni zařízení, výměna elektromagnetického ventilu spojky/brzdy, výměna indukčních snímačů základní polohy střihu a zapínání/vypínání střihu/brzdy. Dokumentace skutečného provedení.

Slavnostní osvětlení pomníku

Slavnostní osvětlení pomníku obyvatelům Jehnic padlým v I a II světové válce na nám. 3. května v Brně-Jehnicích. Nasvícení je provedeno zemními svítidly a je napojeno na slavnostní osvětlení na náměstí.
Dodávka projektové dokumentace, koordinace prací a jednání s TSB, a.s., realizace.

Projektová dokumentace elektro Bioptická stanice PDM

Projektová dokumentace silnoproudé elektrotechniky rozvodů v 1.PP a rekunstrukce hlavního rozvaděče NN v pavilonu "L" ve stupni DUR a ZDS - Bioptická stanice PDM pro FN Brno - Dětská nemocnice (pobočka Brno - Černá Pole).

Pila Těšany

Rekonstrukce elektroinstalace čtyř hal v areálu – silnoproudá elektroinstalace - Prováděcí projektová dokumentace

Zetor Tractors a.s.

Rozvody VO v celém areálu, páteřní rozvody nouzového osvětlení v hale, přípojnicové rozvody ke strojům, osvětlení v halách - Prováděcí projektová dokumentace.

FÚ, ÚP Znojmo

Rekonstrukce objektu, silnoproudá elektroinstalace - Dokumentace pro stavební povolení, Prováděcí projektová dokumentace.

ÚSKVBL

Stavba nových částí + rekonstrukce některých částí, hromosvod - Dokumentace pro stavební řízení, Dokumentace pro zadání stavby, Prováděcí projektová dokumentace

RD Troubsko

Stavba nového dvougeneračního domu. Silnoproudá elektroinstalace.

Bytový dům Modřice

Instalace nového systému domovních telefonů ve dvou vchodech sedmipodlažního domu; Slaboproudé rozvody