O nás

Společnost KIP Brno, spol. s r.o. vznikla v roce 1992, je ryze českou společností, která má a buduje své podnikatelské aktivity nejen v sídle společnosti a jejím širším okolí, ale i v dalších regionech České republiky a zahraničí.

 


Společnost KIP Brno, spol. s r.o. je dlouholetou stabilní společností působící na českém i zahraničním trhu, poskytující svým zákazníkům produkty a služby s vysokou přidanou a užitnou hodnotou. Své podnikatelské aktivity zaměřuje do oblasti elektrotechniky, průmyslové automatizace, energetiky a strojírenství, kde nabízí činnosti od poskytování poradenství přes projekční činnost, až k realizaci a zprovoznění daného díla. V oblasti projekčních prací a inteligentního řešení budov, se společnost zaměřuje na občanskou i veřejnou výstavbu a rekonstrukce stávajících objektů s využitím nejnovějších inovací využitelných v jednotlivých aplikacích a projektech při dodržování platných norem a předpisů.

 

Strategie společnosti

Společnost KIP Brno, spol. s r.o. buduje svou strategii dle nabízených produktů.

V oblasti elektrotechniky, průmyslové automatizace a strojírenství firma sleduje strategii cílené diferenciace. Strategie vychází z dokonalé znalosti zákazníka a jeho požadavků, kterým musí být daný produkt či služba přizpůsobena s důrazem na kvalitu provedených prací.

V oblasti projektování kabelových systémů - PROJEKTOVÁNÍ A SPRÁVA KABELÁŽE v rozsáhlých průmyslových objektech (energetika - jaderné elektrárny, paroplynové elektrárny) sleduje společnost strategii diferenciace, která směřuje k získání konkurenční výhody společnosti na základě jedinečnosti výrobků či služeb, která je kupujícímu nabízena. V tomto případě se jedná o software produkt TRACEMAN® a související doprovodné služby. Cílem strategie je získání vyššího tržního podílu na trhu a získat tak významné postavení v této oblasti.

Poslání společnosti

Společnost KIP Brno, spol. s r.o. vznikla s cílem, poskytovat svým zákazníkům produkty a služby dle jejich potřeb tzv. na míru, především v oblasti elektrotechniky, průmyslové automatizace a strojírenství. V důsledku úspěšného zavedení společnosti na trhu a hledání nových příležitostí, společnost rozšířila své podnikatelské aktivity do sektoru energetiky, kde již více jak 15 let poskytuje svým zákazníkům služby spojené s projektováním a správou kabeláže - TRASOVÁNÍ A SPRÁVA KABELÁŽE. Součástí dodávek projektů je i zajištění fáze realizace v podobě komplexní koordinace výstavby nosných kabelových systémů a kabeláže.

Vize společnosti

Společnost KIP Brno, spol. s r.o., chce i nadále poskytovat novým a stávajícím zákazníkům profesionální přístup, rozvíjet vysoký standart kvality nabízených produktů a služeb a zajišťovat doprovodné služby k jejich maximální spokojenosti.

Chceme se podílet na dodávkách v rámci plánované výstavby nového jaderného zdroje v České republice v lokalitě Temelín a Dukovany.

 

Jsme nositelem významného know-how v oblasti projektování kabeláže a nosného kabelového systému v rozsáhlých energetických provozech systémem TRACEMAN®.