Reference

Linka na výrobu komínových vložek – D02 Velké Opatovice

Dodávka strojů a zařízení, rozvaděčů a ovládacího pultu vč. operátorského panelu, řídícího systému TC700 (TECO) vč. programu, odzkoušení a uvedení do provozu. Součástí dodávky je dokumentace strojní i elektro, protokoly o kusových zkouškách strojů a rozvaděčů a revize nové elektroinstalace linky.

Přesuvna pecních vozů – P-D Refractories CZ, a.s.

Výměna stávající přesuvny PV za novou přesuvnu, dodávka nového rozvaděče a řídícího systému Foxtrot (TECO) vč. programu, odzkoušení, uvedení do provozu. Projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení, protokol o kusové zkoušce nového rozvaděče a revize elektroinstalace zařízení.

HW a SW pro lyofilizaci Serail - Erba Lachema s.r.o.

Řídící HW a SW pro lyofilizaci Serail. V průběhu provozu byl nastaven pro zákazníka dálkový přístup na vizualizaci pro kontrolu a informace o aktuálním stavu zařízení. Celý proces lyofilizace je řízen řídícím systémem TC700 (TECO Kolín).

Řízení výroby chlebového kvasu - Mlýn Herold, spol. s r.o.

Dodávka nového rozvaděče vč. řídícího systému Foxtrot (TECO) a řídícího SW pro kvasové výrobní nádoby a zásobníky kvasu vč. přečerpávání kvasu. Projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení, protokol o kusové zkoušce nového rozvaděče a revize elektroinstalace.

Cihelna Klincy, Rusko

Dodávka kabelů, silových a řídicích rozvaděčů se systémem SIMATIC S7-300 (SIEMENS) vč. řídicích SW pro provozní soubory Přípravna, Odležárna a Lisovna. Ovládací pult s dotykovým panelem KTP1000 (SIEMENS), šéfmontáž, odzkoušení a uvedení do provozu.

Přesuvna PV v závodě Keravit Ostrava

Dodávka a montáž nové přesuvny pecních vozů v závodě Keravit Ostrava vč. rozvaděče pro řízení přesuvny. Dodávka a montáž nového trolejového vedení AKAPP. Součástí dodávky je dokumentace, protokol o kusové zkoušce rozvaděče a revize elektroinstalace zařízení.

Cihelna Kuzmincy, Ukrajina - ALTA, a.s.

Prováděcí projektová dokumentace části Přípravna a Lisovna, dodávka silových a řídících rozvaděčů se systémem TC700 (TECO) vč. programu, operátorský pult s panelem ID-08 (TECO), šéfmontáž, odzkoušení a uvedení do provozu. Vzdálený přístup k PLC přes internet.

Repase oběhového odřezávače – SEEIF Ceramic, a.s.

Dodávka repasovaného oběhového odřezávače včetně nového rozvaděče a řídícího systému Foxtrot (TECO) vč. programu, odzkoušení a uvedení do provozu. Elektrické řízení rychlosti a digitální zadávání délky řezu. Protokol o kusové zkoušce rozvaděče a revize elektroinstalace zařízení.

Cihelna Bílé Stolby, Ruská Federace - ALTA, a.s.

Prováděcí projektová dokumentace částí Odležárna, Přípravna a Lisovna, dodávka řídících rozvaděčů se systémem SLC 5/03 (Allen-Bradley) vč. programu, dodávka ovládacího pultu s operátorským panelem PanelView 300, šéfmontáž, odzkoušení a uvedení do provozu.

Inovace elektroinstalace dvoukanálové předehřívárny - Ústav využití plynu Brno s.r.o.

Dodávka nového silového a řídícího rozvaděče včetně nového HW a řídícího SW. Pro zobrazování a zadávání parametrů jsou instalovány v ovládacích skříních dva PC s dotykovou obrazovkou. Zařízení je řízeno programovatelným automatem TC700 (TECO Kolín). Projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení, protokol o kusové zkoušce rozvaděče.

Cihelna Gomel - Bělorusko

Prováděcí projektová dokumentace částí Odležárna, Přípravna a Lisovna, dodávka řídících rozvaděčů se systémem NS 905 (Tecomat) vč. programu, dodávka ovládacího pultu, šéfmontáž, odzkoušení a uvedení do provozu.

Expediční linka BSK – KM Beta a.s., Kyjov

Dodávka řídícího systému TC700 (TECO) vč. programu, operátorský panel Uniop (Exif), odzkoušení a uvedení do provozu. Projektová dokumentace a dokumentace skutečného stavu.