Detail reference

Doplnění přípravny v cihelně Hevlín

Dodávka a montáž elektroinstalace a úprava a doplnění řídicího SW v přípravně cihelny Heluz Hevlín

Dodávka a montáž silové a ovládací elektroinstalace, rozvaděč a ovládací skříně pro doplněnou technologii přípravny v cihelně Heluz v Hevlíně. Technologie byla doplněna o dopravníky a dvouhřídelový mísič. Doplnění řídicího SW bylo do stávajícího ŘS Siemens.