Detail reference

HW a SW pro lyofilizaci Serail - Erba Lachema s.r.o.

Řídící HW a SW pro lyofilizaci Serail. V průběhu provozu byl nastaven pro zákazníka dálkový přístup na vizualizaci pro kontrolu a informace o aktuálním stavu zařízení. Celý proces lyofilizace je řízen řídícím systémem TC700 (TECO Kolín).</p>