Detail reference

Přesuvna pecních vozů – P-D Refractories CZ, a.s.

Výměna stávající přesuvny PV za novou přesuvnu, dodávka nového rozvaděče a řídícího systému Foxtrot (TECO) vč. programu, odzkoušení, uvedení do provozu. Projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení, protokol o kusové zkoušce nového rozvaděče a revize elektroinstalace zařízení.