Detail produktu

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

Automatizace je v současné době nedílnou součástí každodenního života.

Řešení

Na základě požadavků objednatele je po zpracování strojní konstrukce a elektroprojektu, případně samotného elektroprojektu, realizován řídící systém vyhovující všem požadavkům zadání. Pro automatizaci je využíváno moderních programovatelných automatů TECOMAT, SIEMENS nebo SCHNEIDER. Při řešení automatických linek nebo technologických uzlů je využíváno snímačů (kontaktních, bezkontaktních nebo analogových), inkrementálních snímačů (odměřování délek) a další. Všechny používané snímače jsou od předních světových výrobců těchto zařízení (IFM, SIEMENS, TELEMECANIQUE, LARM atd.). Samozřejmostí je využití průmyslového PC s vizualizací pro možnost zobrazování technologií, řízení nebo archivaci dat. Další možností pro zobrazování jsou operátorské panely umístěné např. ve dveřích řídích rozvaděčů nebo v ovládacích pultech s možností doplnění technologických schémat. Všechny aplikace jsou realizovány společností KIP Brno, spol. s r.o. kompletně, tedy od samotného návrhu řešení až po uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy.

 

Uživatelský software

K řízení technologických linek a zařízení jsou vytvářeny programy v softwarových produktech jednotlivých dodavatelů programovatelných automatů – TECOMAT, SIEMENS nebo SCHNEIDER. Pro řízení technologií, zobrazovaní požadovaných údajů a archivaci dat slouží vizualizace na PC. PC mohou být umístěny v řídících pracovištích nebo ve velínech.

 

Výroba rozvaděčů NN a ovládacích pultů

Rozvaděče, ovládací pulty a ovládací skříně jsou vyráběny z typových výrobků, jistící, spínací a ovládací prvky jsou standardně od výrobců OEZ, SCHNEIDER, SALTEK, ELKO EP, SIEMENS, ABB a další.

Programovatelné automaty (PLC) jsou používány TECOMAT, SIEMENS nebo SCHNEIDER, operátorské panely tlačítkové nebo dotykové. V silových rozvaděčích jsou pro možnost regulace používány frekvenční měniče nebo softstartéry od výrobců FUJI nebo SCHNEIDER.

Každý rozvaděč (pult, skříň) je označen výrobním štítkem s identifikačními údaji a je vydán „Protokol o kusové zkoušce“.

 

Poskytování technické pomoci

Naši pracovníci se pravidelně účastní školení výrobců a dodavatelů a ochotně vám poskytnou informace při řešení problémů při modernizaci a automatizaci technologických uzlů zařízení. Jsou také schopni navrhnout optimální řešení z ekonomického i energetického hlediska. Součástí technické pomoci je i zpracování cenových nabídek v oblasti strojní i elektro.

 

Dodávka zařízení

Všechny uvedené činnosti jsme schopni zajistit jako kompletní dodávku „na klíč“, kdy je nejprve proveden návrh technického řešení včetně výrobní a projektové dokumentace a výrobu. Výroba větších konstrukcí a zařízení je zajišťována subdodavatelskými firmami včetně kompletní montáže u zákazníka. Elektromontážní práce zajišťuje společnost vlastními pracovníky případně subdodavatelsky. Posledním krokem je odzkoušení a uvedení zařízení do trvalého provozu s prokázáním garantovaných parametrů.

Zobrazit reference