Detail produktu

PROJEKCE A DODÁVKA ELEKTRO

V oblasti PROJEKCE A DODÁVKA ELEKTRO naše společnost poskytuje služby od ELEKTROPROJEKCE po DODÁVKU a MONTÁŽ až po REVIZI a kontrolu el. spotřebičů.

 

Rozsah zpracování od projektu po dodávku a montáž

 

Obsah projekčních prací

Projekční práce v oblasti elektro jsou společností KIP Brno, spol. s r.o. zajišťovány projekty silnoproudých i slaboproudých rozvodů a ochrany před bleskem a přepětím. Projekční práce jsou zajišťovány ve všech stupních:

  1. Dokumentace pro územní řízení
  2. Dokumentace pro stavební povolení
  3. Dokumentace pro zadání stavby
  4. Prováděcí projektová dokumentace
  5. Zpracování celkových rozpočtových nákladů stavby
  6. Autorský dozor při realizaci stavby

Zpracování rozpočtových nákladů je pomocí software Verox společnosti Astra Zlín. Při zpracovávání projektových dokumentací je rovněž využíváno dalších moderních programů, jako jsou SICHR pro selektivitu jištění a impedanci smyčky, výpočetní program Wils pro výpočet umělého osvětlení a další.

Privátní výstavba

V oblasti privátní výstavby jsou projekty zaměřeny především na výstavby nových logistických center, případně rekonstrukce stávajících (převážně bytových) domů na kancelářské prostory, na které jsou kladeny zcela odlišné požadavky. Se svými specifickými požadavky jsou zastoupeny projekty rekonstrukce hotelů a jídelen. V projektech jsou také zastoupeny výstavby nových sportovních center se zázemím.

Občanská výstavba

Občanská výstavba je zastoupena projekty pro výstavbu nových bytových domů, které jsou řešena již od vybudování nových trafostanic s připojením na síť VN, nebo v rámci menších skupin rodinných domů s připojením na stávající sítě NN, případně nástavby na stávající bytové domy nebo samostatně stojící rodinné domy. Nezastupitelnou oblastí jsou rekonstrukce stávajících bytových domů, kde je největším problémem nevyhovující elektroinstalace vzhledem k narůstající energetické náročnosti jednotlivých domácností a „dosluhujícímu“ období rozvodů provedených hliníkovými vodiči a kabely. Společnost již také zpracovávala mj. i revitalizaci vícepodlažního hotelu na bytový dům s několika desítkami bytů nebo kompletní rekonstrukci bytového domu s následným využitím pro kancelářské prostory a bytovými jednotkami.

Průmyslová výstavba

Dodávky zařízení pro automatizaci průmyslu se neobejde bez zpracované projektové dokumentace. Ta je zpracovávána ve většině případů jako prováděcí projektová dokumentace a samozřejmostí je dokumentace skutečného stavu po dokončení montážních prací. Při zpracovávání projektů pro průmysl je kladen velký důraz na plnou funkčnost zařízení při možném působení vnějších vlivů (prašné prostředí, vlhkost, prostředí s velkými výkyvy teplot atd.). Ze zkušeností totiž vyplývá, že podceňováním výše zmiňovaných vnější vlivů může být zásadně ovlivněna funkčnost zařízení, která může mít za následek i poškození nebo úplné zničení zařízení.

Veřejná výstavba

V oblasti veřejné výstavby má své zastoupení výstavba nových Domovů důchodců (Dům s pečovatelskou službou), domy pro seniory, školní dílny, školy nebo dílny pro handicapované lidi. Rekonstrukce byly realizovány např. pro Finanční úřad, Úřad práce nebo výstavba i rekonstrukce pro Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v Brně.

 

Dodávka a montáž

Silnoproudá elektroinstalace

Naše společnost zajišťuje provádění elektromontáží silnoproudých rozvodů jak při výstavbě nových objektů, tak i při rekonstrukcích stávajících objektů. Velice častými pracemi v rámci rekonstrukcí jsou velice požadované rekonstrukce hlavních domovních rozvodů a stávajících bytových jader, kde vzrostla energetická náročnost v posledních několika letech a tato elektroinstalace je již ve většině případů nevyhovující současným požadavkům a na hranici své životnosti.

Slaboproudá elektroinstalace

V oblasti slaboproudých rozvodů se společnost zaměřuje především na montáž domovních telefonů při výstavbě nových objektů, rekonstrukci stávajících objektů nebo pouze jako nový systém možnosti dorozumívání mezi bytovými jednotkami a vstupem do domu v těch bytových domech, kde nebyl tento systém instalován.

Revize a kontroly el. spotřebičů

Na všechny provedené elektroinstalační práce je samozřejmostí vyhotovení výchozí revizní zprávy, kterou zajišťujeme revizními techniky.

S narůstajícími požadavky pro provedení revizí a kontrol spotřebičů používaných v kancelářských a komerčních prostorech provádíme tyto kontroly zaměstnanci s platným osvědčením E4/A pro provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů během používání podle platných norem ČSN.

Zobrazit reference