Detail produktu

TRASOVÁNÍ A SPRÁVA KABELÁŽE - KABELOVÝ SYSTÉM

Máme vlastní řešení, SW aplikace TRACEMAN®, otestovaná na obou českých jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany a rovněž i v zahraničí. TRACEMAN® představuje systémové přístup tvorby projektů kabelových systémů se zajištěním těch nejpřísnějších podmínek které jsou uplatňované v těch nejnáročnějších provozech jako například v jaderných elektrárnách. Výstupem je vytvoření komplexního projektu kabelového systému s ohledem na splnění všech požadavků: segregační, separační, seismické, zaplnění, zatížení nosného systému a další. Jsme připraveni Vám vytvořit projekt kabelového systému na klíč včetně zajištění následné komplexní koordinace kabelového systému na stavbě. Máme bohaté zkušenosti více jak 25 let v energetice v problematice projektování (trasování) kabeláže.

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 logo produktu 2019 

Kabelový systém, někdy označované taky jako kabelové hospodářství, je významný a složitý technologický celek v rozsáhlých průmyslových stavbách typu elektrárny (jaderné, konvenční), elektrické rozvodny, chemické či hutnické provozy a zároveň kritickou částí z hlediska jejich funkčnosti a spolehlivosti.

Kabelový systém je tvořen jednak samotnými kabely, které energeticky, signalizačně, informačně propojují jednotlivé zařízení a umožňují tak jejich provoz a také plné, bezpečné, funkční ovládání a jednak nosnými kabelovými systémy, které jsou určené pro jejich uložení.

Na kabelový systém se uplatňují velmi přísné segregační a separační požadavky které jsou nezbytné pro, zajištění bezpečnosti a elektrické kompatibility tzv. EMC koncept zejména pak v jaderných elektrárnách.

 

   

 

POPIS PRODUKTU

Systém TRACEMAN® je primárně určený k:

 • Projektování nosných kabelových systémů
 • Projektování kabeláže do nosných kabelových systémů
 • Zajištění komplexní koordinace kabeláže ve výstavbě
 • Správě celého kabelového systému po celou dobu životnosti provozu.

 

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Systém TRACEMAN® vykazuje vysoký standard vizualizace v prostředí 2D a 3D

 

UKÁZKY VIZUALIZACE V PROSTŘEDÍ 2D

 

STAVBA (GENERAL VÝKRES)

 

PODLAŽÍ V OBJEKTU

 

NEHERMETICKÁ PRŮCHODKA

   

 

 

UKÁZKY VIZUALIZACE V PROSTŘEDÍ 3D

NOSNÝ KABELOVÝ SYSTÉM PROJEKT REAKTOROVNA

(ROZDĚLENÍ DLE SZN - SEPARACE)

 

 

DETAIL TRASA A NEHERMETICKÁ PRŮCHODKA

(ROZDĚLENÍ DLE SEGREGACE)

 

 

DETAIL TRASA SE ZAMĚŘENÍM V PROSTORU

(ROZDĚLENÍ DLE SEGREGACE)

   

 

TRACEMAN PŘEDSTAVUJE, ZAJIŠŤUJE:

 • Centralizované úložiště dat všech prvků kabelového systému
 • Tvorba projektu jednotlivých částí kabelového systému při dodržování technických norem a předpisů, s možností využití jiných databázových či grafických aplikací
 • Plná vizualizace všech prvků kabelového sytému s možností jejich modifikace – vložení, editace, odstranění atd.
 • Systematizovanou správu kabelového systému po celou dobu životnosti provozu
 • Multi – uživatelský systém správy
 • Zvýšení efektivnosti při realizačních prací kabelového systému
 • Stabilní a prověřený systém v podmínkách jaderného průmyslu

Tyto procesy jsou zajišťovány při dodržování vnitřních kontrol systému, dodržování technických norem, zásad při správě kabeláže a trasování kabelů, jakými jsou státní normy ČSN harmonizované s mezinárodními normami IEC, aplikace specifik pro danou lokalitu (zakázaný transit kabelů vybranými místnostmi), aplikace inženýrských řešení, TRASOVACÍ KRITÉRIA (ZATÍŽENÍ, ZAPLNĚNÍ, SEGREGAČNÍ a SEPARAČNÍ vzdálenosti, REDUNDANCE), vyloučení duplicitních záznamů, kontrola kontinuity tras.

 

IMPORT – EXPORT

TRACEMAN® je velmi variabilní aplikací a jeho data jsou takového formátu, které mu umožňují komunikovat s celou řadou jiných softwarových aplikací a to jak databázových, grafických či textových.

 • Data mohou být sdílena s ostatními software aplikacemi
 • Data mohou být exportována a importována
 • Data v 3D formátu

 

TISKOVÉ VÝSTUPY:

 • Dispoziční výkresy hlavních kabelových tras (HKT) a zařízení
 • Řezy jednotlivými úseky HKT s výpisem projektovaných / položených kabelů
 • Montážní výkresy nosných kabelových systémů NKS
 • Kabelové listy pro pokládku do HKT i polní kabeláž
 • Pohledy na protipožární přepážku s výpisem projektovaných / položených kabelů
 • Hermetické průchodky, vnější spoje (jaderné provozy)

 

KLIENT – SERVER APLIKACE

 • Přístup k datům v síťovém prostředí umožňující současnou práce více uživatelů.
 • Možnost práce a prohlížení aplikace přes webové rozhraní (VPN, RDP).
 • Online přístup k projektu a datům s připojením na webové rozhraní.
 • Možnost offline aplikace v externích zařízení pro výkon na stavbě bez možnosti internetového připojení.

 

 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PRODUKTU

 • Přehledné uživatelské rozhraní
 • Intuitivní a komfortní ovládání
 • Plná vizualizace všech prvků kabelového sytému s možností jejich modifikací
 • Tvorba uceleného projektu kabelového celku ( nosný kabelový systém NKS, kabeláž)
 • Správa kabelového celku s možností ho všeobecně řídit a spravovat po celou dobu životnosti provozu
 • Zajišťuje organizovanost a systematičnost v průběhu realizace
 • Poskytování ucelených informací o kabelovém systému ( rozpiska spotřeby materiálu – NKS, kabely, hermetické průchodky, nehermetické průchodky)
 • Schopnost výměny dat s jinými aplikacemi
 • Velké množství databázových, tiskových výstupů dle potřeb stavby
 • Multi – uživatelský systém, aplikace KLIENT – SERVER
 • Databázový systém ORACLE
 • Variabilita systému dle jeho nasazení
 • Stabilní a prověřený systém
 • Multijazyčná verze systému (CZE, ENG, RUS, SVK) 
 • Plně integrovaná nápověda.

 

 

Zobrazit reference