Detail produktu

MĚŘENÍ A REGULACE (MaR)

Pro měření jsou nejčastěji využívány snímače s výstupními hodnotami převedenými na 4–20mA (0–20mA) nebo 0–10V, v případě snímání teplot jsou využívány Pt senzory.

Dalšími snímanými hodnotami mohou být např. intenzita osvětlení, vítr, vlhkost, tlak atd. Od těchto vstupních hodnot jsou potom následně řízeny a regulovány jednotlivé pohony nebo kotle a hořáky pro regulaci teploty v daném objektu, případně ventilátory pro odvětrání.

V oblasti měření a regulace bývá často využívána mimo samotného řídícího software i vizualizace na PC pro možnost dálkového řízení a monitorování měřených hodnot.