Detail novinky

Řízení hydraulických kleští

Dodávka řízení a ovládání hydraulických nůžek

Dne 30.4.2020 byla uzavřena Smlouva o Dílo se společností Hydroma, spol. s r.o. na výrobu a dodání rozvaděče a ovládací skříně, včetně elektrického vybavení, řídicího HW Teco a řídicího SW. Současně bude dodaný elektromontážní materiál včetně montáže a projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení. KOncovýcm zákazníkem jsou Válcovny trub Chomutov, a.s.