Detail novinky

Dokumentace fotovoltaických elektráren

Zpracování několika projektů FVE

V průběhu roku 2023 bylo zpracováno několik projektů pro stavební povolení (DSP), pro provedení stavby (DPS) a dokumentací skutečného provedení stavby (DSPS) pro společnosti Solar Global a.s., ENERG-SERVIS a.s. a Möller, s.r.o.. Jednalo se o střešní i pozemní FVE elektrárny o výken několika desítek kWp až po několik MWp s kompletním vyvedením výkonu, s vlastní spotřebou nebo s ukládáním výkonu do baterií. Souástí dokumentací bylo i vyřízení souhlasných stanovisek s PD od distributorů elektrické energie