Reference

Strojní konstrukce

Řemenové dopravníky
 • balicí linka BSK- KM Beta a.s., Kyjov

 • linka výroby doplňků BSK- KM Beta a.s., Kyjov

 • doprava manipulačních latí- cihelna Řepov
Čeřič lisu

Stroj je určen k rozprostírání lisovací směsi v lisovacích formách lisu HORN 1600 při výrobě žáruvzdorných materiálů.

Kypřič písku

Stroj je určen pro rozmělňování hrudek směsi formovacího písku na pásovém dopravníku před vstupem do formovací a licí linky slévárny.

Nosný manipulační rám

Oprava nosného manipulačního rámu. Stroj je určen k manipulaci s nosnými rámy ve výrobě pórobetonových zdících materiálů.

Skříňové podavače
 • třídící linka pilin- SEEIF Ceramic, závod Svitavy
 • výrobní dokumentace pro firmu Strojírny podzimek, Třešť
Řetězové posunovače
 • doprava pecních vozů 15t v hale VKP- SEEIF Ceramic a.s., Rájec-Jestřebí

 • nová tun.pec TPP Olomouc, s.r.o.; zásobní koleje- P-D Refractories a.s., V.Opatovice

 • doprava pecních vozů 15t u vozokomorové pece – SEEIF Ceramic, a.s., závod Keravit Ostrava
Lanové posunovače
 • nová tun.pec TPP Olomouc, s.r.o. – P-D Refractories a.s., V.Opatovice

 • vytvrzovací komory linky výroby doplňků BSK – KM Beta a.s., Kyjov

Hydraulické posunovače
 • zásobní koleje- P-D Refractories a.s., V.Opatovice

Odřezávače
 • planžetový odřezávač ucpávkových keramických hmot – SEEIF Ceramic, a.s., Rájec-Jestřebí

Malá přesuvna s pas. kolejí a otočí
 • doprava výlisků v kolon. vozech- SEEIF Ceramic a.s., Rájec-Jestřebí

   

Přesuvna s pasivní kolejí
 • výrobní dokumentace pro firmu Pressal Group s.r.o. (ŽPSV)
Přesuvna s pasivní kolejí motoricky otočnou
 • doprava výsušků v kolon. vozech- SEEIF Ceramic a.s., Rájec-Jestřebí

Válečkové dopravníky
 • balicí linka „korun“ vápenopískových cihel (VPC) – KM Beta a.s., Bzenec

   

 • balicí linky betonové střešní krytiny (BSK) – KM Beta a.s., Bzenec, Kyjov
Kontrolní zařízení
 • rám kontroly obrysu pecních vozů na výstupu z tunelové pece – P-D refractories CZ, a.s., závod 03 Dinaska Svitavy

Linka výroby keramických komínových vložek
 • P-D Refractories CZ, a.s., závod 03 Dinaska Svitavy
Jednostranná přesuvna s hydraulickým posunovačem
 • doprava pecních vozů 15t, vstup do tunelové pece – P-D Refractories CZ, a.s., závod 03 Dinaska Svitavy
 • doprava pecních vozů 15t, výstup z tunelové pece – P-D Refractories CZ, a.s., závod 03 Dinaska Svitavy
Řetězové dopravníky
 • balicí linka „korun“ VPC- KM Beta a.s., Bzenec

 • balicí linky BSK- KM Beta a.s., Kyjov, Bzenec

 • linka výroby doplňků BSK- KM Beta a.s., Kyjov

 • linka zpracování dřevěné kmenové kulatiny- ŠLP, Křtiny
Oboustranná přesuvna bez příčného posuvu pecních vozů
 • doprava pecních vozů 15t pro tunelové pece – SEEIF Ceramic, a.s., závod Keravit Ostrava
 • doprava pecních vozů 15t pro vozokomorové pece – SEEIF Ceramic, a.s., závod Keravit Ostrava

Jednostranná přesuvna s řetěz. posunovačem
 • doprava pecních vozů 5 tun- SEEIF Ceramic a.s., Rájec-Jestřebí

Oboustranná přesuvna s řetěz. posunovačem
 • doprava pecních vozů 5 tun- SEEIF Ceramic a.s., Rájec-Jestřebí

Oboustranná přesuvna s řetěz. dopravníkem
 • linka výroby doplňků BSK, doprava sušárenských regálů – KM Beta a.s., Kyjov

Regálová přesuvna s vál. dopravníkem
 • výrobní dokumentace pro firmu Pressal Group s.r.o. (ASA)
Přesuvna se satelitním vozíkem
 • výrobní dokumentace pro firmu Pressal Group s.r.o. (Trmice)

Manipulátor bloku BSK, dvojitý manipulátor bloků BSK
 • balicí linky betonové střešní krytiny- KM Beta a.s., Bzenec, Kyjov

Manipulátor svislých prokladů bloků BSK
 • balicí linky betonové střešní krytiny- KM Beta a.s., Kyjov

Dvojitý manipulátor bloků VPC
 • balicí linka „korun“ VPC- KM Beta a.s., Bzenec

Vkladač skupin tašek
 • balicí linky betonové střešní krytiny – KM Beta a.s., Bzenec, Kyjov

Řetězové zdviže
 • plnění zásobníků lisů- SEEIF Ceramic, a.s., Rájec-Jestřebí

 • zdvihací stůl plnění mísiče- SEEIF Ceramic, a.s., závod Keravit Ostrava (Merko CZ, a.s.)

Kolonové zásobníky
 • shromažďování výlisků před sušením- SEEIF Ceramic a.s., Rájec-Jestřebí

Elevátory
 • shromažďování a zpětné rozřazování doplňků BSK na podložkách před vytvrzením- linka výroby doplňků BSK- KM Beta a.s., Kyjov

Zásobníky palet
 • balicí linka „korun“ VPC- KM Beta a.s., Bzenec

 • balicí linky betonové střešní krytiny – KM Beta a.s., Bzenec, Kyjov

Otočná plošina s vál. dopravníkem
 • balicí linka „korun“ VPC- KM Beta a.s., Bzenec

Otočné plošiny s oboustr. řetězovými posunovači
 • doprava pecních vozů 15t v hale VKP- SEEIF Ceramic a.s., Rájec-Jestřebí

Otočné stohovače
 • balicí linky betonové střešní krytiny – KM Beta a.s., Bzenec, Kyjov

Zakladače a vykladače
 • linka výroby doplňků BSK- KM Beta a.s., Kyjov

Překlapěč
 • balicí linky betonové střešní krytiny – KM Beta a.s., Kyjov

Odřezávače
 • lisovny – SEEIF Ceramic a.s., Rájec-Jestřebí

Podvěsné propichovací zařízení
 • zrací pole – XELLA Pórobeton CZ, s.r.o., Hrušovany u Brna

Rotační třídič pilin
 • třídící linka pilin – SEEIF Ceramic, závod Svitavy

Štípačka betonových výrobků
 • výrobní dokumentace pro firmu Pressal Group s.r.o.

Násobič
 • balicí linky betonové střešní krytiny – KM Beta a.s., Bzenec, Kyjov

Linka hřebenových krycích pásů
 • KM Beta a.s., Bzenec

Balicí linka BSK
 • KM Beta a.s., Bzenec

Balicí linka BSK
 • KM Beta a.s., Kyjov

Ocelové konstrukce sušáren
 • volnoprostorová sušárna – SEEIF Ceramic a.s., Rájec-Jestřebí

Úložné rámy pod mísiče a lisy
 • SEEIF Ceramic a.s., Rájec-Jestřebí, Svitavy
Ocelové konstrukce třídíren kameniva
 • výrobní dokumentace pro firmu Strojírny podzimek, Třešť, 1× úprava (Hulín), 1× montovaná konstrukce mobilní
Sušárenské rámy mobilní
 • linka výroby doplňků BSK- KM Beta a.s., Kyjov

Nosné konstrukce podvěsných drah
 • zrací pole- XELLA Pórobeton CZ, s.r.o., Hrušovany u Brna
 • SEEIF Ceramic a.s., Rájec-Jestřebí
 • instalace magnetického separátoru- P-D Refractories a.s., V.Opatovice

Zásobníky a násypky
 • výrobní dokumentace motoricky zakrývané násypky papírové směsi pro firmu Pressal Group s.r.o.
 • výrobní dokumentace zásobníků písku pro firmu Gifos, s.r.o.