Reference

Správa kabelových celků

Slovenské elektrárne, a.s.; Jaderná elektrárna Mochovce EMO34 - Komplexní koordinace kabeláže

Komplexní koordinace kabeláže v rámci dostavby 3 a 4 bloku jaderné elektrárny Mochcovce typu VVER 440.

Zakázka obsahuje činnosti spojené s tvorbou a úpravou designu kabeláže a nosného kabelového systému, koordinace realizace kabelového hospodářství a vypracování jeho skutečného vyhotovení.

Termín: 2016 – probíhá

Destinace: Slovensko

ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o. elektrárna Tušimice (KO ETU II)

Technická a organizační podpora při realizaci montážních prací v rámci 1 a 2 etapy komplexní obnovy ETU II  za oblast kabeláž a nosného kabelového systému, 4×250MWe.

Termín: 2008 – 2012.

Destinace: Česká republika 

PPA Energo, a.s.; Jaderná elektrárna Mochovce - EMO34

Tvorba projektu nosného kabelového systému, trasování kabelů a technická podpora v rámci dostavby jaderné elektrárny Mochovce (SR)  softwarem TRACEMAN.

Rozsah projektu:

  • 98 stavebních objektů
  • 35 000 kabelových tras
  • 60 000 kabelů
  • 50 000 zařízení 
  • 3 500 neherme­tických porůchodek
  • 300 hermetických průchodek

Termín: 2009 – probíhá.

Destinace: Slovensko

ČEZ, a.s.; Jaderná elektrárna Temelín

Zakázka:
Od roku 2003 – 2012 vytvoření digitalizovaného modelu stavby SW TRACEMAN pro SW trasování a správu kabeláže. Bylo nově vytrasováno přes 6 500 kabelů. Správa byla aplikována na více než 110 objektů ob­sahující 30 tis. kabelových tras a více než 110 tis kabelů o celkové délce 7 699 km. Vytvořená databáze předána společnosti ČEZ, a.s.

Termín: 2003 – 2012

Destinace: Česká republika