Reference

Projektování

Objekty v areálu v Krkonoších

Prováděcí projektové dokumentace objektů v areálu v Krkonoších – Hotel Friesovy boudy – modernizace, rekonstrukce ubytovacího zařízení Andula, čističky odpadních vod a stanice vleku

Výměna rozvodů elektroinstalace v objektu ÚP ČR Hodonín

Prováděcí projektová dokumentace výměny silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, výměna stávajícího vyvolávacího systému za nový.

Projektová dokumentace elektro Bioptická stanice PDM

Projektová dokumentace silnoproudé elektrotechniky rozvodů v 1.PP a rekunstrukce hlavního rozvaděče NN v pavilonu „L“ ve stupni DUR a ZDS – Bioptická stanice PDM pro FN Brno – Dětská nemocnice (pobočka Brno – Černá Pole). 

Rekonstrukce obchodního domu LETMO, Brno

Silnoproudá elektroinstalace a hromosvod – Dokumentace pro stavební povolení a Prováděcí projektová dokumentace.

Projekt elektroinstalace MŠ v Brně-Jehnicích

Prováděcí projektová dokumentace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a bleskosvodu Mateřské školy v Brně-Jehnicích.

Projekt generální opravy el. energie v objektu ÚMČ Brno-Jundrov

Prováděcí projektová dokumentace výměny silnoproudé elektroinstalace v části objektu ÚMČ Brno-Jundrov.

Projekt VO v Hovoranech

Dodávka projektové dokumentace VO v Hovoranech

Rekonstrukce pekařství Kollinger v Praze

Prováděcí projektová dokumentace silnoproudé elektroinstalace (osvětlení, zásuvkové obvody, napájení technologie) a vnější ochrany před bleskem.

Slavnostní osvětlení pomníku

Slavnostní osvětlení pomníku obyvatelům Jehnic padlým v I a II světové válce na nám. 3. května v Brně-Jehnicích. Nasvícení je provedeno zemními svítidly a je napojeno na slavnostní osvětlení na náměstí.
Dodávka projektové dokumentace, koordinace prací a jednání s TSB, a.s., realizace.

Domov důchodců, Mikuláškovo nám. Brno

Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace, hromosvod – prováděcí projektová dokumentace.

FÚ, ÚP Znojmo

Rekonstrukce objektu, silnoproudá elektroinstalace – Dokumentace pro stavební povolení, Prováděcí projektová dokumentace

Zetor Tractors a.s.

Rozvody VO v celém areálu, páteřní rozvody nouzového osvětlení v hale, přípojnicové rozvody ke strojům, osvětlení v halách – Prováděcí projektová dokumentace.

24 chráněných bytů – Troskotovice

Silnoproudé a slaboproudé rozvody, hromosvod – Prováděcí projektová dokumentace.

Veřejné osvětlení v nových i stávajících výstavbách

Stavba nových částí rozvodů VO – Dokumentace pro stavební povolení, Prováděcí projektová dokumentace.

Kouzelné Medlánky

Bytový a komerční objekt, Brno – silnoproudá elektroinstalace, hromosvod – Dokumentace pro stavební povolení, Prováděcí projektová dokumentace

ÚSKVBL

Stavba nových částí + rekonstrukce některých částí, hromosvod – Dokumentace pro stavební řízení, Dokumentace pro zadání stavby, Prováděcí projektová dokumentace

Pila Těšany

Rekonstrukce elektroinstalace čtyř hal v areálu – silnoproudá elektroinstalace – Prováděcí projektová dokumentace