Strojní konstrukce

Navrhování, konstrukční zpracování a případné zajištění výroby a dodávek níže uvedených strojů a zařízení, které jsou konstruovány vždy podle požadavků zákazníka.

Dopravní zařízení zabudované

Jsou to dopravníky nebo dopravníkové tratě válečkové, pásové, řetězové, laťkové a řemenové případně jejich kombinace. Z nich je možno navrhovat a vytvářet podle přání zákazníka kontinuální dopravní systémy různorodých tvarů pro dopravu kusových nebo sypkých materiálů. Doposud konstruované dopravníky byly řešeny pro dopravu kusových dílů hmotnosti od 10 kg do 1500 kg, v šířkách dopravních elementů do 1400 mm s průměry válečků 50 až 108 mm a bubny nebo hnacími a napínacími koly s průměry do 320 mm. Dopravníky bývají navrhovány s předem stanovenými dopravními úrovněmi nebo výškově stavitelné zpravidla kotveny k podlaze, mohou však být zhotoveny v mobilním provedení na pojezdových kolech.

Zvláštním typem pásových dopravníků jsou skříňové podavače sloužící k dávkování sypkých nebo částečně plastických hmot. Konstrukčně byly zpracovány dva typy podavačů o objemech 3 m3 a 10 m3 s dopravními pásy šíře 800 a 1000 mm.

Druhou skupinou zařízení této kategorie jsou posunovače, které slouží k vyvození pohybu manipulovaného předmětu po vodící dráze, zpravidla kolejového vozu po koleji. Pro střední (do 10 m) a dlouhé (do 90 m) dráhy byly řešeny a dodávány řetězové a lanové posunovače jednosměrné nebo obousměrné, pro krátké zdvihy (do 1,5m) a velké suvné síly (do 90kN) slouží hydraulické posunovače jednosměrné.