Strojní konstrukce

Navrhování, konstrukční zpracování a případné zajištění výroby a dodávek níže uvedených strojů a zařízení, které jsou konstruovány vždy podle požadavků zákazníka.

Speciální zařízení a linky

Jedná se o zařízení, která jsou využívána samostatně nebo doplňují soubory standardních výše popisovaných zařízení a plní speciální funkce ve výrobních nebo balicích linkách. Jsou to otočné stohovače, vkladače a vykladače, odřezávače, podvěsné propichovací zařízení, rotační třídič pilin a násobič.

  • Otočné stohovače- karuselová otočná zařízení na svislé shromažďování betonových střešních tašek nebo skupin těchto tašek uložených „na sobě“ směrem shora dolů do manipulačních bloků, které jsou následně po otočení externím vázacím strojem svázány a dále odebírány k další balící manipulaci.
  • Zakladače a vykladače- zařízení sloužící k přesunutí kolony forem s nalisovanými výrobky bet. střešní krytiny z elevátorů na lišty sušárenských rámů a zpětné vysunutí forem s vytvrzenými betonovými výrobky z rámů do výstupních elevátorů.
  • Překlapěče- stroje pro manipulaci s kusovými díly s otáčivým pohybem kolem vodorovné osy.
  • Odřezávače- stroje na odřezávání pásma plastické cihlářské nebo keramické suroviny za šnekovým lisem.
  • Podvěsné propichovací zařízení- sestává z podvěsných dopravních drah, podvěsné přesuvny a vlastního podvěsného propichovacího zařízení. Slouží k odplynění zrající směsi pórobetonu ve formách při výrobě pórobetonových bloků. Zařízení obsluhuje zrací pole 30 forem na 6-ti drahách v prostoru 15×34 m.
  • Rotační třídič pilin- nevibrační třídič s vlastním odsunem hrubé frakce.
  • Štípačka betonových výrobků- hydraulické zařízení s dělícími břity na dělení betonových výrobků a tím vytváření lomových pohledových ploch na těchto výrobcích.
  • Násobič- zařízení, které z podélně dopravovaných tašek na řemenovém dopravníku shromažďuje tyto betonové střešní tašky svisle „na sebe“ způsobem odspodu nahoru do skupin po 6-ti s frekvencí 100 ks/min.

Jako speciální linku lze uvést linku na výrobu větraných kovových střešních hřebenových krycích pásů, kde byly konstruovány zařízení na odvíjení polotovaru, zařízení na vkládání pásů lepidla a pneumatické nůžky.