Strojní konstrukce

Navrhování, konstrukční zpracování a případné zajištění výroby a dodávek níže uvedených strojů a zařízení, které jsou konstruovány vždy podle požadavků zákazníka.

Dopravní zařízení mobilní

Zařízení sloužící k jednorázovému přemísťování kusových dílů pohybující se zpravidla po koleji, nazývané přesuvna (též posuvna nebo dopravní plošina). Dopravované elementy jsou na naší firmou konstruované přesuvny ukládány a vykládány jednostranně nebo oboustranně ve směru kolmém na směr pojezdu. Místo pro uložení manipulovaného elementu může být pasivní (volná) nebo aktivní (motoricky poháněná) kolej či kladková, válečková nebo řetězová trať. Úložná kolej může být motoricky otočná nebo otočná pouze v pasivním provedení s aretací. Dopravovaným elementem může být vůz s výrobky (pecní vůz, sušárenský vůz, kolonový vůz apod.) nebo manipulační rám nebo regál či koš s výrobky. Přesuvny mohou být vybaveny satelitními vozíky s elektrickým propojením, kde se vozík může motoricky pohybovat po příčné koleji do vzdálenosti 10 až 40 m od mateřské přesuvny.