Strojní konstrukce

Navrhování, konstrukční zpracování a případné zajištění výroby a dodávek níže uvedených strojů a zařízení, které jsou konstruovány vždy podle požadavků zákazníka.

Manipulační zařízení

Skupina zařízení sloužící k jednorázovému přemísťování kusových dílů se změnou výškové úrovně nebo směru dalšího pohybu. Jsou to manipulátory s uchopovacími čelistmi nebo přísavnými elementy se 2-mi až 5-ti stupni volnosti (SV), řetězové zdviže, kolonové zásobníky a elevátory, zásobníky a podavače palet a otočné plošiny.

 • Manipulátor bloku BSK se 4-mi SV – manipulace s bloky bet.střešní krytiny v balicí lince.
 • Dvojitý manipulátor bloků BSK a prokladu s 2× 3-mi SV- manipulace s bloky bet.střešní krytiny a vodorovným prokladem v balicí lince.
 • Manipulátor svislých prokladů bloků BSK s 5-ti SV- manipulace se svislým prokladem v balicí lince.
 • Dvojitý manipulátor bloků VPC s 2× 3-mi SV- manipulace s bloky vápenopískových cihel v balicí lince korun vytvrzených bloků.
 • Vkladač skupin tašek BSK – překládání výrobků z řemenového dopravníku do svislého bloku
 • Řetězové zdviže – manipulace s kovovými ohradovými paletami při plnění zásobníků lisů sypkou výrobní směsí
 • Kolonové zásobníky – odebírání svisle shromážděných deskovitých podložek s výrobky z elevátoru a ukládání a posouvání v prostoru tohoto zásobníku.
 • Elevátory- svislé shromažďování výrobků nebo podložek či forem s výrobky mezi nosnými elementy – řetězy s úložnými patkami.
 • Zásobníky palet – soustředění vložených dřevěných palet na začátku balícího procesu a jejich řízené uvolňování na dopravníkovou trať.
 • Podavač palet – manipulátor dřevěných palet se samosvěrnými manipulačními čelistmi
 • Otočné plošiny – otáčení kusových dílů či podložek s těmito díly nebo otáčení celých plošin či vozů při směrování dopravy. Jsou zpravidla vybaveny aktivními prvky pro natažení a vysunutí manipulovaného elementu, což bývá dopravník různého typu nebo řetězový posunovač.