Správa kabelových celků

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PRODUKTU

Systém TRACEMAN® je charakterizován těmito vlastnostmi:

 • Přehledné uživatelské rozhraní

 • Intuitivní a komfortní ovládání

 • Plná vizualizace všech prvků kabelového sytému s možností jejich modifikací

 • Tvorba uceleného projektu kabelového celku ( nosný kabelový systém NKS, kabeláž)

 • Správa kabelového celku s možností ho všeobecně řídit a spravovat po celou dobu životnosti provozu

 • Zajišťuje organizovanost a systematičnost v průběhu realizace

 • Poskytování ucelených informací o kabelovém celku ( rozpiska spotřeby materiálu – NKS, kabely)

 • Schopnost výměny dat s jinými aplikacemi

 • Velké množství databázových, tiskových výstupů dle potřeb stavby

 • Multi – uživatelský systém, aplikace KLIENT – SERVER

 • Databázový systém ORACLE

 • Variabilita systému dle jeho nasazení

 • Stabilní a prověřený systém

 • Anglická verze systému