Správa kabelových celků

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Systém TRACEMAN® vykazuje vysoký standart vizualizace a umožňuje svým uživatelům intuitivní ovládání v přehledných formulářích, jako jsou například; STAVBA, STAVEBNÍ OBJEKT, PODLAŽÍ, TRASA, ZAŘÍZENÍ, KABELY, PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY a další. Tyto formuláře umožňují uživateli nejen jejich zobrazení, ale možnost přímo ve vybraných formulářích graficky provádět požadované operace a to i paralelně v několika z nich současně.

STAVBA

STAVEBNÍ OBJEKT / PODLAŽÍ

stavba podlaží

KABELY


PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKA

kabely stavba1


Systém TRACEMAN® umožňuje uživateli nastavit jeho uživatelské prostředí pro činnost v systému, jako jsou například; barva pozadí, stavby, zařízení, a mnoho dalších individuálních nastavení.

stavba1 stavba2


Systém TRACEMAN® poskytuje svým uživatelům kvalitní tiskové výstupy:

 • Dispoziční výkresy hlavních kabelových tras HKT a zařízení
 • Řezy jednotlivými úseky HKT s výpisem projektovaných / položených kabelů
 • Montážní výkresy nosných kabelových systémů NKS
 • Kladačské kabelové listy pro HKT i polní kabeláž
 • Pohledy na protipožární přepážku s výpisem projektovaných / položených kabelů
 • Hermetické průchodky, vnější spoje (jaderné provozy)

Tiskové výstupy je možné generovat i do elektronické formy ve formátech DWG, PDF, JPG, BMP.

Součástí systému TRACEMAN® je plně integrovaná nápověda.

napoveda1 napoveda2

Systém TRACEMAN® je aplikací typu klient – server a umožňuje:

 • Přístup k online datům v síťovém prostředí, umožňující současnou práci více uživatelům
 • Přístup uživatelů k online datům dle jejich oprávnění (plné, omezené)
 • Provoz ve standardních sítích (LAN)
 • Možnost přístupu k severu přes siť internet pomocí vzdálené plochy RDP


Server je provozován na operačním systému LINUX a WINSERVER 2003 nebo vyšší a databázovém systému ORACLE 9i, nebo vyšší. V databázovém systému jsou uložena všechna potřebná data a rovněž jsou zde specifikováni jednotlivý uživatelé s příslušnými právy k přístupu do systému TRACEMAN®.


Zabezpečení, záloha a konzistence dat

Jádrem systému TRACEMAN® jsou data a pro správnou funkci systému jsou nepostradatelná a nenahraditelná. Proto je kladen velký důraz na jejich zabezpečení, zálohování a konzistenci.

Zabezpečení systému

 • HARDWARE : Zrcadlené HDD
 • SOFTWARE : Zamezení neoprávněného přístupu do aplikace přidělováním přístupových práv jednotlivým uživatelům.

Zálohy databáze

 • HARDWARE : Vyplývající z použitého systému, data na více HDD
 • SOFTWARE : Skript pro zálohování databáze

Konzistence dat

 • Kontrola databáze
 • Automatické kontroly aplikace
 • Vyloučení duplicitních záznamů
 • Kontrola spojitosti tras