Správa kabelových celků

Základní popis produktu

Systém TRACEMAN® je primárně určený k projektování nosných kabelových systémů, uložení kabeláže na nosných kabelových systémech a následné správě celého kabelového systému.

Systém představuje, zajišťuje:

  • Centralizované úložiště dat všech prvků kabelového systému
  • Tvorba projektu jednotlivých částí kabelového systému při dodržování technických norem a předpisů, s možností využití jiných databázových či grafických aplikací
  • Plná vizualizace všech prvků kabelového sytému s možností jejich modifikace – vložení, editace, odstranění atd.
  • Systematizovaná správa kabelového systému po celou dobu životnosti provozu
  • Multi – uživatelský systém správy
  • Zvýšení efektivnosti při realizačních prací kabelového systému
  • Stabilní a prověřený systém v podmínkách jaderného průmyslu

Tyto procesy jsou zajišťováním při dodržování vnitřních kontrol systému, dodržování technických norem, zásad při správě kabeláže a trasování kabelů, jakými jsou státní normy ČSN harmonizované s mezinárodními normami IEC, aplikace specifik pro danou lokalitu (zakázaný transit kabelů vybranými místnostmi), aplikace inženýrských řešení, TRASOVACÍ KRITÉRIA (ZATÍŽENÍ, ZAPLNĚNÍ, SEGREGAČNÍ a SEPARAČNÍ vzdálenosti, REDUNDANCE), vyloučení duplicitních záznamů, kontrola kontinuity tras.

Základem systému TRACEMAN® je centrální databáze, která obsahuje všechna potřebná data, jakými jsou například; STAVEBNÍ OBJEKTY, NOSNÝ KABELOVÝ SYSTÉM (TRASY), KABELY, PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY, LÁVKY, ZAŘÍZENÍ, další potřebná data a katalogy pro ucelenou systémovou správu.

Správa kabelového celku probíhá nad databází a představuje; vkládání, editování, zobrazování a odstraňování požadovaných dat, kde jednotlivé funkce lze aplikovat na každou komponentu z databáze.

Systém při své činnosti dodržuje příslušná pravidla (normy, inženýrská řešení) a provádí další vnitřní systémové kontroly (separace, segregace, zaplnění, zatížení a duplicity).

Extra funkce představuje návrh nosného kabelového systému (NKS) a trasování kabelů, které běží mimo správu kabeláže, ale uvnitř systému, za dodržování pravidel a kontrol.

Systém má požadavky na prostředí, ve kterém pracuje – hardware, software a síť.

Celý systém vykazuje vlastnosti, které ho charakterizují, jakými jsou spolehlivost, univerzálnost a stabilita.

Vstupy a výstupy systému TRACEMAN®

TRACEMAN® je systémem využívající data a informace, které získává z externích výkresů, katalogů, příslušných norem a principů, zpracovává je a dále využívá k procesům, které probíhají uvnitř systému. Tyto data však využívá pouze jednou na počátku procesu a po té jen v případě změn v těchto datech a informacích.

Výstupem těchto procesů je vytvoření projektových dokumentací nosného kabelového systému NKS a kabeláže, výkresy v zobrazení 2D a 3D, tiskové výstupy, elektronické výstupy ve formátech JPG, BMP, PDF a další data viz schéma.

Databáze IMPORT – EXPORT

TRACEMAN® je velmi variabilní aplikací a jeho data jsou takového formátu, které mu umožňují komunikovat s celou řadou jiných softwarových aplikací a to jak databázových, grafických či textových.

  • Data mohou být sdílena s ostatními software aplikacemi
  • Data mohou být exportována a importována
  • Data v 3D formátu