Projektování

Rozsah, zpracování

Projekční činnost společnosti představuje elektroprojekty a strojní konstrukční dokumentaci zařízení. Všechny dokumentace jsou vytvářeny v CAD systémech.

Projekční práce v oblasti elektro jsou společností KIP Brno, spol. s r.o. zajišťovány projekty silnoproudých i slaboproudých rozvodů a ochrany před bleskem a přepětím. Projekční práce jsou zajišťovány ve všech stupních:

  1. Dokumentace pro územní řízení
  2. Dokumentace pro stavební povolení
  3. Dokumentace pro zadání stavby
  4. Prováděcí projektová dokumentace
  5. Zpracování celkových rozpočtových nákladů stavby
  6. Autorský dozor při realizaci stavby

Zpracování rozpočtových nákladů je pomocí software Verox společnosti Astra Zlín. Při zpracovávání projektových dokumentací je rovněž využíváno dalších moderních programů, jako jsou SICHR pro selektivitu jištění a impedanci smyčky, výpočetní program Wils pro výpočet umělého osvětlení a další.