Projektování

Průmyslová výstavba

Protože velkou částí zaměření společnosti je dodávka zařízení pro automatizaci průmyslu, neobejde se bez zpracované projektové dokumentace. Ta je zpracovávána ve většině případů jako prováděcí projektová dokumentace a samozřejmostí je dokumentace skutečného stavu po dokončení montážních prací. Při zpracovávání projektů pro průmysl je kladen velký důraz na plnou funkčnost zařízení při možném působení vnějších vlivů (prašné prostředí, vlhkost, prostředí s velkými výkyvy teplot atd.). Ze zkušeností totiž vyplývá, že podceňováním výše zmiňovaných vnější vlivů může být zásadně ovlivněna funkčnost zařízení, která může mít za následek i poškození nebo úplné zničení zařízení.