Projektování

Občanská výstavba

Občanská výstavba je zastoupena projekty pro výstavbu nových bytových domů, které jsou řešena již od vybudování nových trafostanic s připojením na síť VN, nebo v rámci menších skupin rodinných domů s připojením na stávající sítě NN, případně nástavby na stávající bytové domy nebo samostatně stojící rodinné domy. Nezastupitelnou oblastí jsou rekonstrukce stávajících bytových domů, kde je největším problémem nevyhovující elektroinstalace vzhledem k narůstající energetické náročnosti jednotlivých domácností a „dosluhujícímu“ období rozvodů provedených hliníkovými vodiči a kabely. Společnost již také zpracovávala mj. i revitalizaci vícepodlažního hotelu na bytový dům s několika desítkami bytů nebo kompletní rekonstrukci bytového domu s následným využitím pro kancelářské prostory a bytovými jednotkami.