Projektování

Komerční a státní výstavba

V oblasti komerční a státní výstavby jsou projekty zaměřeny především na výstavby nových logistických center, případně rekonstrukce stávajících (převážně bytových) domů na kancelářské prostory, na které jsou kladeny zcela odlišné požadavky. Se svými specifickými požadavky jsou zastoupeny projekty rekonstrukce hotelů a jídelen. V projektech jsou také zastoupeny výstavby nových sportovních center se zázemím.

V oblasti státní výstavby má své zastoupení výstavba nových Domovů důchodců (Dům s pečovatelskou službou), domy pro seniory, školní dílny, školy nebo dílny pro handicapované lidi. Rekonstrukce byly realizovány např. pro Finanční úřad, Úřad práce nebo výstavba i rekonstrukce pro Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v Brně.