Projektování

Inteligentní řešení budov

S rozvojem elektroniky stoupá požadavek na časovou a finanční úsporu při řešení elektroinstalací v domech a bytech. S tím úzce souvisí i zvyšování komfortu užívání objektů. V této oblasti jsou zvyšovány možnosti automatického hlídání a vyhodnocování jednotlivých provozních nebo poruchových stavů v bytě/domě/ob­jektu, případně s možností ovládání a sledování stavů zařízení na dálku – pomocí SMS nebo přes internetovou síť. Touto formou lze řešit i samotné rozvody silové elektroinstalace, která umožňuje následné změny v ovládání osvětlení nebo ostatních zařízení (spotřebiče, žaluzie, vrata atd.) bez nutnosti zásahu do instalované elektroinstalace a tím do bytu/domu/objektu jako takového.