Elektromontáže

Slaboproudá elektroinstalace

V oblasti slaboproudých rozvodů se společnost zaměřuje především na montáž domovních telefonů při výstavbě nových objektů, rekonstrukci stávajících objektů nebo pouze jako nový systém možnosti dorozumívání mezi bytovými jednotkami a vstupem do domu v těch bytových domech, kde nebyl tento systém instalován.