Elektromontáže

Revize a kontroly el. spotřebičů

Na všechny provedené elektroinstalační práce je samozřejmostí vyhotovení výchozí revizní zprávy, kterou zajišťujeme revizními techniky.

S narůstajícími požadavky pro provedení revizí a kontrol spotřebičů používaných v kancelářských a komerčních prostorech provádíme tyto kontroly zaměstnanci s platným osvědčením E4/A pro provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů během používání podle platných norem ČSN.