Automatizace

Uživatelský software

K řízení technologických linek a zařízení jsou vytvářeny programy v softwarových produktech jednotlivých dodavatelů programovatelných automatů – TECOMAT, SIEMENS nebo SCHNEIDER. Pro řízení technologií, zobrazovaní požadovaných údajů a archivaci dat slouží vizualizace na PC. PC mohou být umístěny v řídících pracovištích nebo ve velínech.