Automatizace

Řešení

Automatizace je v současné době nedílnou součástí každodenního života. Na základě požadavků objednatele je po zpracování strojní konstrukce a elektroprojektu, případně samotného elektroprojektu, realizován řídící systém vyhovující všem požadavkům zadání. Pro automatizaci je využíváno moderních programovatelných automatů TECOMAT, SIEMENS nebo SCHNEIDER. Při řešení automatických linek nebo technologických uzlů je využíváno snímačů (kontaktních, bezkontaktních nebo analogových), inkrementálních snímačů (odměřování délek) a další. Všechny používané snímače jsou od předních světových výrobců těchto zařízení (IFM, SIEMENS, TELEMECANIQUE, LARM atd.). Samozřejmostí je využití průmyslového PC s vizualizací pro možnost zobrazování technologií, řízení nebo archivaci dat. Další možností pro zobrazování jsou operátorské panely umístěné např. ve dveřích řídích rozvaděčů nebo v ovládacích pultech s možností doplnění technologických schémat. Všechny aplikace jsou realizovány společností KIP Brno, spol. s r.o. kompletně, tedy od samotného návrhu řešení až po uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy.