Automatizace

Dodávka zařízení

Všechny uvedené činnosti jsme schopni zajistit jako kompletní dodávku „na klíč“, kdy je nejprve proveden návrh technického řešení včetně výrobní a projektové dokumentace a výrobu. Výroba větších konstrukcí a zařízení je zajišťována subdodavatelskými firmami včetně kompletní montáže u zákazníka. Elektromontážní práce zajišťuje společnost vlastními pracovníky případně subdodavatelsky. Posledním krokem je odzkoušení a uvedení zařízení do trvalého provozu s prokázáním garantovaných parametrů.