O společnosti

Společnost KIP Brno, spol. s r.o. vznikla v roce 1992, je ryze českou společností, která má a buduje své podnikatelské aktivity nejen v sídle společnosti a jejím širším okolí, ale i v dalších regionech České republiky a rovněž také v zahraničí.

Své podnikatelské aktivity zaměřuje do oblasti elektrotechniky, průmyslové automatizace, energetiky a strojírenství, kde nabízí činnosti od poskytování poradenství přes projekční činnost, až k realizaci a zprovoznění daného díla. V oblasti projekčních prací a inteligentního řešení budov, se společnost zaměřuje na občanskou i státní výstavbu, nebo rekonstrukce s využitím nejnovějších inovací využitelných v jednotlivých aplikacích a projektech při dodržování platných norem a předpisů.

Společnost KIP Brno, spol. s r.o. je dlouholetou stabilní společností působící na českém i zahraničním trhu, poskytující svým zákazníkům produkty a služby s vysokou přidanou a užitnou hodnotou.

Strategie společnosti

Společnost KIP Brno, spol. s r.o. buduje svou strategii dle nabízených produktů.

V oblasti elektrotechniky, průmyslové automatizace a strojírenství firma sleduje strategii cílené diferenciace. Cílem strategie je získat zákazníky, kteří jsou ochotni zaplatit vyšší cenu za poskytovaný produkt či službu, ale společnost je za tuto cenu schopna poskytovat požadovaný produkt s vyšší přidanou hodnotou a s doprovodnými službami, jako záruční a pozáruční servis, technická podpora, změnu v softwaru v závislosti na změny vstupů atd. Strategie vychází z dokonalé znalosti zákazníka a jeho požadavků, kterým musí být daný produkt či služba přizpůsobena s důrazem na kvalitu provedených prací.

V oblasti projektování kabelových celků v rozsáhlých průmyslových objektech (energetické zdroje, chemický průmysl) sleduje společnost strategii diferenciace, která směřuje k získání konkurenční výhody společnosti na základě jedinečnosti výrobků či služeb, která je kupujícímu nabízena. V tomto případě se jedná o software produkt TRACEMAN® a související doprovodné služby. Tato strategie je kombinována se strategií koncentrace pozornosti na konkrétní makrosegment zákazníků z hlediska jejich odvětví, zaměření či geografické polohy. Těmto segmentům jsou následně nabízeny produkty odpovídající jejich požadavkům s maximální soustředěností. Cílem strategie je získání vyššího tržního podílu na trhu a získat tak významné postavení v této oblasti.

Poslání společnosti

Společnost KIP Brno, spol. s r.o. vznikla s cílem, poskytovat svým zákazníkům produkty a služby dle jejich potřeb tzv. na míru, především v oblasti elektrotechniky, průmyslové automatizace a strojírenství. V důsledku úspěšného zavedení společnosti na trhu a hledání nových příležitostí, společnost rozšířila své podnikatelské aktivity do sektoru energetiky, kde již více jak 15 let poskytuje svým zákazníkům služby spojené s digitalizací stávajících energetických zdrojů a tvorba digitalizovaných modelů staveb pro potřeby následné správy kabelového hospodářství a dále tvorba projektů kabeláže a nosného kabelového systému s následnou správou. Součástí dodávek projektů je i zajištění fáze realizace v podobě komplexní koordinace výstavby nosných kabelových systémů a kabeláže.

Své stávající aktivity neustále zdokonalujeme s cílem získat konkurenční výhodu na trhu, udržet stávající a získat nové zákazníky. Pro zvýšení konkurenceschop­nosti investuje značné prostředky do vývoje produktů, marketingových činností a managementu jakosti, které mají za cíl především potřebu odlišení se od konkurence a zvýšit důvěryhodnost u našich obchodních partnerů a zákazníků.

Vize společnosti

Společnost KIP Brno, spol. s r.o., chce nadále poskytovat svým stávajícím zákazníkům profesionální přístup, rozvíjet vysoký standart kvality nabízených produktů a služeb a zajišťovat doprovodné služby k jejich maximální spokojenosti.

V krátkodobém horizontu (1–2 let) chce společnost, zvýšit užitnou hodnotu nabízeného produktu TRACEMAN®, který již v současné době představuje nový přístup a směr v oblasti tvorby projektů kabelových celků a jejich následnou správu. Aktivně se podílet na projektech v oblasti výstavby energetických zdrojů v Česku a na Slovensku. Aktivně rozvíjet partnerské vztahy s významnými světovými dodavateli energetických celků a jednotlivých významných dodavatelů elektro částí s cílem podílet se na tvorbě projektů kabelových systémů s následnou realizací v Evropě v souvislosti s plánovanými energetickými projekty jaderných elektráren v Anglii, Finsku, Polsku a Turecku.

Ve střednědobém horizontu (3–5 let), společnost chce posílit pozice na českém i slovenském trhu, při zvyšování užitné hodnoty a komfortu pro zákazníky, uživatele. Aktivně se podílet na přípravě a následné tvorbě projektů kabelových celků a následnou jejich realizaci v rámci plánované výstavby nových jaderných zdrojů v České republice v lokalitě Dukovany a Temelín.

Společnost chce budovat svou image směrem ke svým obchodním partnerům a zákazníkům, jako profesionálního, důvěryhodného, spolehlivého partnera, který poskytuje maximální kvalitu svých služeb a produktů.

Jsme nositelem významného know-how v oblasti projektování v rozsáhlých energetických provozech systémem TRACEMAN®.

Základní hodnoty společnosti

  • Profesionální přístup
  • Spolehlivost
  • Důvěryhodnost
  • Spokojený zákazník
  • Ohleduplnost k životnímu prostředí
  • Vytváření dobrých pracovních podmínek