Novinky

24. 01. 2013
Předání do trvalého provozu HW a SW pro lyofilizaci Serail

Dne 23.1.2013 byl po ukončení zkušebního provozu předán a převzat do trvalého provozu řídící HW a SW pro lyofilizaci Serail v Brně pro společnost Erba Lachema s.r.o. V průběhu zkušebního provozu byl nastaven pro zákazníka dálkový přístup na vizualizaci pro kontrolu a informace o aktuálním stavu zařízení. Při zkušebním provozu bylo také nastaveno a odzkoušeno zasílání sms zpráv upozorňujících na poruchové stavy. Celý proces lyofilizace je řízen řídícím systémem TC700 (TECO Kolín), pro ovládání a zobrazování provoznívh stavů je instalován průmyslový panel a PC s vizualizací.


Starší novinky