Novinky

25. 07. 2012
Projekt generální opravy el. energie v objektu ÚMČ Brno-Jundrov

Dne 24.7.2012 byla na základě Smlouvy o dílo předána poslední etapa na akci Projekt generální opravy rozvodu elektrické energie v části objektu ÚMČ Brno-Jundrov. Projektová dokumentace byla předávána postupně ve třech etapách s možností provádět následné opravy elektroinstalace po jednotlivých etapách.


Starší novinky