Novinky

22. 12. 2010
Předána přesuvna pecních vozů do zkušebního provozu

Dne 21.12.2010 byla ukončena výměna stávající přesuvny PV na výjezdu z tunelových pecí za novou přesuvnu, dodanou firmou KIP Brno, spol. s r.o. Po provedení funkčních zkoušek a po zaškolení pracovníků zákazníka, společnosti P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice, závod 03, Dinaska Svitavy, byla přesuvna předána do zkušebního provozu. Součástí dodávky je dokumentace strojní i elektro, prohlášení o shodě a protokol o kusové zkoušce nového rozvaděče.


Starší novinky