Novinky

10. 06. 2016
Oprava SW a HW komorových sušáren

Dne 3.6.2016 byla dokončena Oprava stávajícího SW a HW komorových sušáren v závodě D03 Svitavy podle Smlouvy o Dílo uzavřené se společností P-D Refractories CZ a.s. a zařízení bylo předáno do zkušebního provozu. Stávající silové a řídicí rozvaděče byly nahrazeny novými, komorové sušárny jsou nově řízeny programovatelným automatem TC700 (TECO). V rámci provedených oprav byl nahrazen stávající PC novým s novou vizualizací. Pro zákazníka byl zřízen vzdálený přístup. Při uvedení do zkušebního provozu byla zaškolena obsluha a údržba, současně byla předána dokumentace skutečného provedení.


Starší novinky