Novinky

30. 06. 2015
Nová kabeláž pro pilu STETON

Na základě objednávky na výměnu poškozené kabeláže na pile STETON společnosti ČDZ, a.s. v závodě CEMVIN Černousy byla po kompletní výměně kabeláže a po provedení provozních zkoušek funkčností řezačky předány koncem června provedené práce a funkční zařízení do provozu.


Starší novinky