Novinky

03. 02. 2015
Kypřič písku

Ve dnech 18. a 19.12.2014 byla dle smlouvy mezi firmou KIP Brno, spol. s r.o. a firmou Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o., provedena dodávka a následná montáž „Kypřiče písku“ pro rozmělňování hrud směsi formovacího písku. Dne 19.12.2015 byl kypřič předán do zkušebního provozu. Po ukončení zkušebního provozu bylo zařízení dne 3.2.2015 předáno do trvalého provozu. Se zařízením byla předána i technická dokumentace zařízení a prohlášení o shodě.


Starší novinky